Home > Słownik > Growth Hacking

Growth Hacking

Co to jest Growth hacking?

Growth hacking to po polsku hakowanie wzrostu. Jak można wywnioskować, jest to związane z rozwijaniem firmy lub produktu. Konkretniej jest to pojęcie określające jedną z metod prowadzenia działań sprzedażowych i marketingowych dotyczących produktu. Ma ona także wpływ na jego rozwój.

Growth hacking marketing – jak działa?

Growth hacking nie skupia się wyłącznie na budowaniu świadomości i pozyskiwaniu klientów, ale na całym lejku sprzedażowym. Jest to więc działanie, które skupia się wokół pełnego lejka sprzedażowego, biorące pod uwagę wszystkie dostępne dane i testujące każdą kolejną hipotezę. Dzieje się to w celu zbudowania przewidywalnego wzrostu. Najczęściej ta technika jest wykorzystywana przez firmy, które nie mają zbyt dużego budżetu, ale oczekują szybkiego wzrostu.

Growth hacking – jak go realizować?

W growth hacking marketingu bardzo często zastępuje się klasyczne, drogie rozwiązania, takie jak reklama w telewizji, różnymi innowacjami, które są tańsze. Np. wykorzystuje się do reklamy media społecznościowe. Cele growth hacking mogą być zróżnicowane, gdyż wszystko zależy od potrzeb danego przedsiębiorstwa. Może być to np. maksymalizacja sprzedaży usługi bądź produktu, budowanie zasięgu, wzrost konwersji zakupowych, czy rejestracji konta.