Home > Słownik > Współczynnik konwersji

Współczynnik konwersji

Co to jest współczynnik konwersji (CR)?

Współczynnik konwersji (ang. Conversion Rate, CR) to wskaźnik efektywności informujący o tym, jaka część użytkowników, którzy kliknęli w reklamę, dokonała pożądanej akcji (konwersji). Wskaźnik konwersji może być mierzony zarówno na poziomie kampanii, grupy reklam, słów kluczowych, jak i miejsc docelowych.

Jak obliczyć współczynnik konwersji?

CR to liczba konwersji podzielona przez liczbę kliknięć w reklamę. Współczynnik konwersji określany jest procentowo. Współczynnik konwersji wyliczany jest na podstawie poniższego wzoru:

Współczynnik konwersji = (liczba osób dokonujących konwersji/liczbę osób, które kliknęły w reklamę)*100%

Konwersja może być na bieżąco śledzona, dzięki czemu dostarcza wartościowych informacji odnośnie zachowania użytkownika po kliknięciu w reklamę. Pozwala to również sprawdzić, które kampanie działają najskuteczniej i w razie potrzeby optymalizować współczynnik konwersji.

Jaki współczynnik konwersji jest dobry?

Nie da się jasno określić, na jakim poziomie CR będzie dobry, ponieważ dla różnych branż współczynnik konwersji będzie przedstawiał się różnie. Zazwyczaj za wysoki CR uznaje się wynik 10% i więcej, ale w niektórych przypadkach już 5% może być uznane za dobry wskaźnik konwersji.

Czego może dotyczyć współczynnik konwersji?

Conversion rate może dotyczyć m.in. rejestracji na stronie, zakupów w sklepie internetowym, zapisania się do newslettera czy wypełnienia formularza kontaktowego. Parametr ten ma ogromne znaczenie dla powodzenia strony www, szczególnie sklepu internetowego, ponieważ gdy witryna nie konwertuje, to także nie generuje przychodów.