Home > Projekty realizowane przez Cube Group S.A.

Beneficjent CUBE GROUP SPÓŁKA AKCYJNA realizuje projekt pn.:

„Opracowanie technologii automatyzacji procesów marketingowych w oparciu o wypracowane metody i algorytmy, zaimplementowane w inteligentnym systemie marketing automation.” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 1.1.1

Cel projektu:

stworzenie unikalnej technologii wspierającej automatyzację procesów marketingowych przede wszystkim w procesie inteligentnej komunikacji z użytkownikiem.

Planowane efekty projektu:

  • implementacja innowacji produktowej w postaci systemu automatyzacji procesu e-marketingu;
  • zaspokojenie potrzeb aktualnych i nowych odbiorców na potrzeby skutecznych, zoptymalizowanych strategii marketingowych;
  • uzyskiwanie nowej wiedzy, nawiązywanie kontaktów z wybitnymi naukowcami, podniesie poziomu konkurencyjności przedsiębiorstwa oraz poznanie nowych tendencji, rozwiązań obowiązujących w branży i na rynku;

Wartość projektu: 3 105 600.00 PLN Wkład Funduszy Europejskich: 1 879 362.50 PLN

Projekt realizowany w okresie 01.08.2020 r. – 31.07.2022 r.Fundusze Europejskie
Beneficjent
CUBE GROUP SPÓŁKA AKCYJNA 
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

„Wdrożenie oprogramowania do zarządzania obiegiem dokumentów celem zmian procesowych w działalności agencji marketingu online CUBE GROUP”

Głównym celem Cube Group jest 
Zakup narzędzi systemowych usprawniających główne procesy operacyjne oraz umożliwiające efektywną pracę w trybie zdalnym znacznie zoptymalizuje czas niezbędny do obiegu dokumentów w firmie i zabezpieczy spółkę przed wpływem pandemii.

Wartość projektu: 187 400.00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 159 290.00 PLN
Projekt realizowany w okresie 01.12.2022 – 31.07.2023
Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

MOGĄ CI SIĘ SPODOBAĆ