Home > Słownik > Atrybucja konwersji

Atrybucja konwersji

Co to jest atrybucja konwersji?

Jest to przypisanie konwersji do konkretnego źródła ruchu. Dzięki niej można dowiedzieć się, np. skąd pochodzi najwięcej leadów, czy które źródło generuje najwięcej osób zapisujących się do newslettera.

Atrybucja konwersji – jak ją analizować?

Atrybucja konwersji może być ogólna i dotyczyć np. całej strony internetowej, wszystkich wejść organicznych lub wszystkich reklam w social media. Może też być bardziej szczegółowa i dotyczyć np. tylko jednej konkretnej kampanii w Google Ads bądź nawet wyłącznie pojedynczej kreacji reklamowej.

Wyniki atrybucji konwersji

Każde z narzędzi, czy platform reklamowych posiada swój własny sposób atrybucji konwersji, dlatego też nieco inaczej zostaną podzielone dane w Google Ads, a inaczej w Facebook Ads. Warto jednak poddawać analizie wszystkie informacje, które płyną z tych serwisów i dokładnie badać atrybucję konwersji. W przypadku dużych firm im bardziej szczegółowa atrybucja konwersji, tym lepiej. Jeśli chodzi o małe biznesy, można na początku skupić się na ogólnym patrzeniu na całą kampanię.