Home > Słownik > B2B

B2B

Co to jest i co znaczy B2B?

Rozwinięciem skrótu jest anglojęzyczne business-to-business. To model biznesowy i współpraca handlowa polegająca na kolaboracji dwóch podmiotów lub jednostek gospodarczych. W ramach tego typu relacji odbywa się wymiana handlowa między firmami, zawieranie transakcji, tworzenie sieci odbiorców i dostawców, pozyskiwanie nowych partnerów, czy gromadzenie informacji handlowych.

B2B – co to jest za rodzaj współpracy?

Współpraca oparta o tego typu model funkcjonuje w wielu sektorach, jednak jednym z wiodących jest handel on-line. B2B podzielić można na rynki wertykalne dotyczące zazwyczaj jednej branży i produkcji bezpośredniej oraz rynki horyzontalne podzielone na wiele zróżnicowanych sektorów. Tego typu działalność jest bardzo charakterystyczna np. dla międzynarodowych korporacji.