Home > Słownik > Brand Awareness

Brand Awareness

Co to jest Brand Awareness?

Brand awareness to inaczej świadomość marki, czyli rozpoznawalność konkretnego podmiotu wśród społeczności. Jest to miernik, który świadczy o znajomości danego brandu.

Brand awareness – co to według marketerów?

Wśród marketerów brand awareness to pojęcie opisujące metodę badawczą. Jego celem jest określenie, jak bardzo rozpoznawalna jest dana marka. Szczególnie często używa się go od czasu, kiedy wiele biznesów przeniesiono do sieci.

Wskaźniki brand awareness

Najważniejsze wskaźniki świadomości marki to:

  • Świadomość spontaniczna – procent badanej grupy, który potrafi podać nazwę marki bez pomocy ankietera.
  • Świadomość wspomagana – procent tej samej grupy, który deklaruje znajomość marki po wypowiedzeniu nazwy przez ankietera.
  • Świadomość TOM (Top of Mind) – procent grupy badawczej, który wskazuje markę jako pierwszą w badaniu.