Home > Słownik > Buzz marketing (marketing szeptany)

Buzz marketing (marketing szeptany)

Co to jest Buzz marketing?

To tzw. marketing szeptany lub marketing plotki. Jest rodzajem strategii, której celem jest zwiększenie popularności marki oraz zainteresowania oferowanymi przez nią produktami. Działania mają na celu nakłonienie odbiorców do komunikowania o marce, np. w komentarzach, recenzjach, opiniach, czy na forach w sposób polecający i pozytywny.

Przykłady buzz marketingu

Pod wieloma usługami i produktami oferowanymi lub opisywanymi w sieci możliwe jest recenzowanie, opiniowanie, komentowanie, czy prowadzenie dyskusji. Marketing szeptany dąży do umieszczania w tych miejscach jak największej liczby rekomendacji dla danej usługi lub produktu, bazując na fakcie, że prawie 9 na 10 osób ufa recenzjom i opiniom konsumentów znajdujących się w takich miejscach.

Buzz marketing – co to jest w praktyce?

Buzz marketing jest formą promowania i zwiększania zasięgu marki bez użycia tradycyjnych narzędzi reklamowych. Idealnym miejscem dla jego realizacji są fora internetowe, wszelkie media społecznościowe, serwisy, czy blogi. Bardzo wysoka jest również wiarogodność tego typu komunikacji w przeciwieństwie do tradycyjnej reklamy. 3 na 4 osoby uznaje pozytywne opiniowanie danej usługi lub produktu za dostateczny powód skorzystania z oferty osobiście.