Home > Słownik > CAC (Customer Acquistion Cost)

CAC (Customer Acquistion Cost)

Co to jest CAC?

CAC (Customer Acquistion Cost) to średni koszt pozyskania klienta, który stanowi jeden ze wskaźników w e-commerce.

Jak obliczyć koszt pozyskania klienta?

W przypadku niewielkich przedsiębiorstw CAC można wyliczyć dzieląc wydatki poniesione na marketing przez liczbę nowych klientów uzyskanych w czasie prowadzenia działań. Dobrze jest wówczas przeprowadzić wyliczenie w odniesieniu do określonych kanałów. Pozwoli to dostrzec działy firmy cieszące się największym zainteresowaniem i poczynić kroki, by w podobny sposób uatrakcyjnić też pozostałe. Większe firmy potrzebują co najmniej kwartału, by realnie zmierzyć Customer Acquisition Cost. Pod uwagę bierze się również większą liczbę czynników, jak chociażby koszt materiałów reklamowych czy wynagrodzeń dla specjalistów od przeprowadzonej reklamy.

Kiedy i dlaczego warto mierzyć CAC?

Koszt pozyskania klienta jest niezwykle ważny podczas przeprowadzania analizy podsumowania przeprowadzonych działań marketingowych i promocyjnych. Pozwala określić przeciętną kwotę, która była niezbędna dla pozyskania klienta, zatem możliwa staje się ocena opłacalności kampanii. Współczynnik CAC szczegółowo analizowany jest w przypadku firm posiadających ograniczony budżet i podmiotów, dla których ważne jest, by wskutek działań reklamowych nie ponieść strat.