Home > Słownik > Cluster content

Cluster content

Co to jest Topic clusters?

Topic clusters to tzw. klastry tematyczne, czyli ściśle połączone grupy treści w obrębie domeny, które dotykają różnych aspektów konkretnego, istotnego dla firmy zagadnienia. Rozbudowywanie witryny poprzez topic clusters ma na celu m.in. zwiększenie autorytetu strony w opinii Google w ramach podejmowanego tematu, a także zaspokojenie intencji wyszukiwania odbiorców docelowych marki, czego efektem jest poprawa widoczności SEO oraz ruchu organicznego.

Cluster content w kontekście topic clusters

Cluster content to jeden z trzech głównych elementów składowych topic clusters, zaraz obok pillar page i hiperłączy. Stanowi zbiór treści rozszerzających tematykę podjętą na stronie głównej, rozszerza poszczególne zagadnienia oraz pogłębia poruszane tematy. W ramach cluster content stosuje się linkowanie zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne oraz udostępnianie tematów ściśle połączonych z interesem i kategorią danej firmy. Cluster Content jest też sposobem na unikanie kanibalizacji w obrębie witryn, które w swoim obszarze wyświetlają się na te same słowa kluczowe.

Pillar page a klastry tematyczne

Pillar page to z kolei strona będąca filarem topic cluster. Zazwyczaj jest najbardziej rozbudowanym elementem klastra, poruszającym wiele zagadnień i zachęcającym do zapoznania się z bardziej szczegółowymi treściami (cluster content), a w efekcie – do skorzystania z oferty. Najważniejszymi cechami dobrze zbudowanej pillar page jest przejrzystość i łatwa nawigacja. Staretgia Cluster Content jest szczególnie przydatna dla przedsiębiorstw, które chcą rozpocząć pozycjonowanie pod kątem konkurencyjnych słów kluczowych, ale nie mają jeszcze na tyle silnej domeny głównej.