Home > Słownik > CPA (Cost Per Action)

CPA (Cost Per Action)

Co to jest CPA?

CPA (Cost Per Action) to model rozliczeniowy wykorzystywany w marketingu internetowym. Ukazuje on średnią kwotę wydatków na kliknięcia przypadająca na jedną konwersję (akcję) w określonym czasie. Może być liczony na poziomie kampanii, reklamy, frazy kluczowej czy miejsca docelowego.

Jak obliczyć CPA?

Koszt konwersji liczony jest jako iloraz całkowitego kosztu emisji i liczby pojedynczych konwersji. Za akcję można w tym przypadku uznać np. pobranie aplikacji, sprzedaż konkretnego produktu czy wypełnienie formularza. Opłata za akcję pobierana jest tylko wtedy, gdy rzeczywiście dojdzie do zakupu, wypełnienia i wysłania formularza lub zapisania do newslettera. CPA nie uwzględnia akcji polegających jedynie na kliknięciu i wykonaniu danej operacji częściowo. Jeżeli przykładowo klient umieści dany produkt w koszyku, ale nie sfinalizuje ostatecznie zakupu, tego typu działanie nie zostanie wliczone w CPA.

Koszt konwersji widoczny w koncie AdWords

Do czego można wykorzystać CPA?

CPA to wskaźnik niezwykle pomocny w planowaniu kampanii marketingowej np. Google Ads i określaniu jej budżetu. Pomaga przewidzieć, czy będzie ona opłacalna i przyniesie oczekiwane skutki. Cost Per Action pozwala na analizę faktycznych i skutecznych interakcji zakończonych oczekiwanym działaniem.