Home > Słownik > DSP (Demand-side-platform)

DSP (Demand-side-platform)

Co to jest DSP?

DSP (Demand-side-platform) to rodzaj platformy będący oprogramowaniem, które daje możliwość zakupu zautomatyzowanych i scentralizowanych multimediów z wielu różnych źródeł. Dedykowana jest reklamodawcom szukającym zasobów dopasowanych do właściwych grup odbiorców w odpowiednim czasie i w cenie znajdującej się w ramach dostępnego budżetu.

Platformy DPS – jak działają?

W ramach platform DPS istnieje możliwość zautomatyzowanego zakupu zróżnicowanych formatów reklam, m.in. wideo, reklam graficznych, dźwiękowych oraz displayowych. Może to odbywać się bezpośrednio w witrynie, w aplikacjach lub poza nimi. Dostępne zasoby są bezpieczne i charakteryzują się wysoką jakością.

Dzięki usługom oferowanym przez platformy DSP poszczególne firmy i marki mają szansę dotrzeć do ściśle określonych i zaangażowanych grup odbiorców korzystających z czołowych wydawców i najpopularniejszych dostępnych witryn. Platformy DPS umożliwiają wgrywanie danej kreacji reklamowej. Dodatkowo pozwalają szczegółowo zaplanować aktywność wybranej reklamy wśród odbiorców.