Home > Słownik > Flat fee

Flat fee

Co to jest Flat fee?

To jeden z modeli rozliczeniowych stosowanych w przypadku zakupu danej powierzchni reklamowej. Zgodnie z jego założeniami opłata jest pobierana za ustalony czas, w którym reklama będzie widoczna dla grupy odbiorców w określonej przestrzeni i na konkretnej stronie.

W rozliczeniu flat fee uwzględnia się jedynie czas wyświetlania reklamy w serwisie nadawcy. Model ten nie uwzględnia się kliknięć w reklamę i liczby wyświetleń.

Flat Fee – co to znaczy w kwestii rozliczeń?

W modelu flat fee rozliczenia są zazwyczaj dokonywane za tydzień lub miesiąc. Kwota określona za wyświetlanie reklamy jest stała, niezależnie od efektywności contentu. Nie ma znaczenia również liczba kliknięć w daną formę reklamowania, ilość wyświetleń czy podjęte przez użytkowników akcje tak, jak ma to miejsce w innych modelach rozliczeniowych.

Flat fee – kiedy jest korzystne?

Flat fee to sposób rozliczania korzystny w przypadku, gdy przeanalizowana jest efektywność tego typu reklamowania. Polecana jest zwłaszcza przy wycenach długoterminowych i daje możliwość na określenie z góry oraz precyzyjne rozeznanie w kosztach, jakie trzeba będzie ponieść w związku z reklamowaniem. FF jest także obarczony pewnym ryzykiem związanym z możliwością nieprzewidzianego spadku zainteresowania stroną, na której reklama jest wyświetlana.