Home > Słownik > Google MUM

Google MUM

Co to jest Google MUM?

Google MUM (Multitask Unified Model) to zaawansowany system sztucznej inteligencji (AI) opracowany przez Google. Ma na celu ulepszenie i poprawę dokładności wyszukiwania informacji przez zrozumienie, dostarczenie i generowanie bardziej kompleksowych oraz wszechstronnych odpowiedzi na złożone zapytania niż wcześniejsze modele. MUM jest w stanie jednocześnie rozumieć i generować treści w wielu językach, co pozwala na lepsze zrozumienie kontekstu i zależności między różnymi koncepcjami.