Home > Słownik > HTTP

HTTP

Co to jest HTTP?

HTTP (ang. Hypertext Transfer Protocol) – jest to protokół, który określa zasady komunikacji oraz przesyłania zasobów w relacji klient-serwer. HTTP definiuje to, w jaki sposób informacje są udostępniane, przetwarzane i odczytywane przez serwer oraz jak wygląda na nie odpowiedź.

Protokół HTTP a HTTPS

Strona może korzystać z protokołu HTTP lub HTTPS, co widać w każdym URL na pasku przeglądarki. Dane przesyłane protokołem HTTP nie są szyfrowane, a co za tym idzie, znacznie łatwiej jest nieuczciwym osobom przechwycić loginy, hasła, adresy mailowe, czy treść formularzy z takich właśnie witryn. Co więcej, bardziej wprawieni hackerzy potrafią nie tylko odczytać takie informacje, ale także je zmodyfikować! W przypadku HTTPS dane między serwerem a klientem są szyfrowane, a więc są bezpieczniejsze. W przypadku protokołu HTTP korzysta się z portu 80.

HTTP a pozycjonowanie

Warto wspomnieć, że to, jakim protokołem posługuje się witryna, ma wpływ na to, jakie pozycje osiąga w wyszukiwarce. Jednak dla ogólnego wyniku ma to minimalne znaczenie. Mimo wszystko zawsze lepiej jest unikać protokołu HTTP, aby mieć pewność, że dane są bezpieczne.