Home > Słownik > Keyword density

Keyword density

Co to jest keyword density?

To gęstość słów kluczowych, czyli wskaźnik nasycenia treści lub strony internetowej frazami kluczowymi. Wartość keyword density dla danej strony jest wyrażana procentowo.

Keyword density – dlaczego jest ważne?

Występowanie fraz kluczowych w odpowiednim natężeniu jest ważne z punktu widzenia pozycjonowania danej strony. Słowa kluczowe powinny występować odpowiednio wysoko w określonych miejscach w tekście. Do tego typu miejsc należą w szczególności nagłówki, śródtytuły, treści oraz meta tytuł.

Keyword density – jakie jest optymalne nasycenie tekstu?

By uzyskać wysoki wskaźnik keyword density, frazy kluczowe powinny występować w sposób naturalny, z uwzględnieniem synonimów oraz różnych odmian danego sformułowania. Jednocześnie słowa kluczowe nie powinny występować w nadmiarze, który spowoduje niejasny lub nienaturalny przekaz. Zbyt duża ilość fraz odwraca uwagę od samej treści i sensu przekazu, dlatego zawsze ich liczba powinna być umiarkowana i nierzucająca się w oczy jako liczne powtórzenia. Warto mieć na uwadze, że obecnie odbiorcy są coraz bardziej wymagający w kwestii jakości tekstów, dlatego wyczerpanie danego tematu i udzielenie konkretnych odpowiedzi na zadane w treści pytania, powinny być priorytetowe.

Keyword density – jak obliczyć nasycenie?

Wartość keyword density odnosi się do ilość zastosowanych fraz kluczowych w stosunku do długości całego tekstu na wybranej stronie. By ją obliczyć, wystarczy podzielić liczbę słów kluczowych przez liczbę słów w całym tekście. Uzyskaną wartość należy pomnożyć razy 100%.

raport nasycenia strony słowami kluczowymi