Home > Słownik > Keyword Stuffing

Keyword Stuffing

Co to jest keyword stuffing?

Jest to praktyka, która wiąże się z przesyceniem witryny słowami kluczowymi. Są to działania niezgodne z wytycznymi Google oraz surowo oceniane przez środowisko SEO. Ich celem jest obniżenie jakości strony oraz UX.

Keyword stuffing – jakie działania obejmuje?

Keyword-stuffing może być realizowany na wiele różnych sposobów. Czasami dzieje się z premedytacją, gdy np. ktoś chce zaszkodzić widoczności danej witryny. Zazwyczaj jednak jest to po prostu wynik niewiedzy. Mogą być to takie działania jak częste powtarzanie tej samej frazy, aż treść będzie brzmiała nienaturalnie lub wypisanie w jednym ciągu wielu słów kluczowych (np. w meta description).

Google keyword stuffing – konsekwencje

Przesycenie witryny słowami kluczowymi może skutkować nałożeniem filtra na daną domenę. Jeśli stan rzeczy szybko się nie poprawi, algorytmy Google mogą nawet zbanować taki adres www. Co to oznacza? Otóż strona zniknie całkowicie z wyników wyszukiwarki.

przykład spamu słowami kluczowymi na stronie
keyword stuffing na stronie