Home > Słownik > Rebranding

Rebranding

Rebranding co to jest?

Rebranding – jest to proces polegający na zmianie postrzegania danej firmy. Dochodzi w nim do modyfikacji pewnych elementów, dzięki którym marka komunikuje się z odbiorcą. Innymi słowy, jest to zmiana nazwy firmy, wizerunku, czy też logo. Rebranding jest najczęściej spowodowany potrzebą odświeżenia wizerunku, nawiązaniem współpracy z nowymi firmami lub spadkiem wartości danej marki.

Odświeżenie wizerunku marki – co to znaczy?

Proces rebrandingu nie kończy się na dokonaniu zmian o charakterze wizualnym. Równie ważnym aspektem jest swego rodzaju harmonia produktu, marki bądź usługi. W dużych przedsiębiorstwach jest to dość skomplikowany i kosztowny proces – obszerne kampanie informacyjne, nowe materiały firmowe, ulotki, czy wizytówki. Działania w tym aspekcie muszą być dokładnie przemyślane i zaplanowane, realizowane zgodnie z założeniami strategii rebrandingowej, tak aby nie wprowadzić klientów w błąd.

Rebranding marki – przykłady

Udanym przykładem rebrandingu jest zmiana sieci komórkowej IDEA w globalną markę ORANGE. Należy jednak pamiętać, że rebranding może nieść za sobą także konsekwencje – zmiana logo firmy może nie spodobać się konsumentom. Taki przykład miał miejsce w firmie GAP, gdzie nowe logo nie przypadło do gustu klientom. Kupujący nie kojarzyli nowego logo ze starą firmą, przez co utraciła ona swoich kupujących i poniosła milionowe straty związane ze zmianą i powrotem do starego logo.