Home > Słownik > Reklama natywna

Reklama natywna

Co to jest reklama natywna?

Jest to rodzaj reklamy, która nie ma charakteru inwazyjnego. Jest naturalnie wkomponowana w treść, jaką przegląda użytkownik.

Reklama natywna to alternatywa dla tradycyjnych form reklamowych, którą charakteryzuje większa niż w tym przypadku form tradycyjnych skuteczność. Wynika to ze zjawiska „ślepoty bannerowej”, która dotyczy klasycznych reklam displayowych. W przypadku reklam natywnych tego problemu nie ma.

Reklama natywna przykłady

Natywna reklama może występować w różnych formach. Wyróżnia się 6 jej typów:

  • In-feed Ad Units – treści lokowane pomiędzy tradycyjnymi artykułami.
  • Paid Search Units – reklama natywna w wyszukiwarkach.
  • Widżety rekomendowane (ang. recommendation widgets) – są umieszczane obok tradycyjnego artykułu lub wideo w postaci przycisku, np. czytaj także.
  • Promowane listy produktów (ang. promoted listings) – w takiej reklamie natywnej promowana lista produktów jest integralnym elementem e-sklepów.
  • In-ad (IAB Standard) – rodzaj reklamy pojawiający się w standardowej formie np. baneru czy wideo obok treści organicznych.
  • Niestandardowe (ang. custom) – zaliczają się do niej wszystkie inne formy reklamowe.
reklama natywna w google ads
przykład reklamy natywnej Google Ads