Home > Słownik > ROAS

ROAS

Co to jest ROAS?

ROAS (ang. Return On Ad Spend) to wskaźnik, dzięki któremu można sprawdzić, czy podjęte działania marketingowe w sieci przyniosły pożądane rezultaty. Informuje on o zwrocie z danej kampanii reklamowej. Dzięki ROAS można obliczyć więc przychód, który wygenerowany został przez budżet przeznaczony na kampanię. Jest to doskonały sposób na przedstawienie, jaki zysk przyniosła każda złotówka zainwestowana w konkretną akcję w działania reklamowe.

Jak obliczyć ROAS i po co to robić?

Obliczanie Return On Ad Spend jest bardzo proste – wystarczy podzielić przychody z reklam przez ich koszty. Stosowanie tego wskaźnika to duże ułatwienie dla przedsiębiorców, którzy chcą lepiej zaplanować budżet na kampanie i reklamy, a także skoncentrować się na najbardziej opłacalnych rodzajach marketingu internetowego. Wskaźnik ROAS pozwala także wyeliminować zbędne koszty i osiągnąć lepsze warunki sprzedażowe.

ROI a ROAS – różnice

ROAS bywa czasami mylony z pojęciem ROI. Oba wskaźniki pomagają ocenić skuteczność działań marketingowych, jednak jest między nimi zasadnicza różnica. Return On Investment bierze pod uwagę wygenerowany zysk z danej inwestycji (rentowność), z kolei Return On Ad Spend uwzględnia przychód wygenerowany z działań reklamowaych, ale bez uwzględnienia innych kosztów niż koszty emisji reklam.