Home > Słownik > Akwizycja

Akwizycja

Akwizycja

Akwizycja to jedna z form sprzedaży osobistej, która polega na bezpośrednim kontakcie akwizytora z potencjalnym klientem w celu zawarcia umowy kupna-sprzedaży towaru lub usługi. Dowiedz się, co to jest akwizycja i jak działa w biznesie.

Akwizycja – co to jest?

W procesie akwizycji bezpośrednio informuje się o dostępnym produkcie, przekonuje potencjalnego nabywcę do skorzystania z oferty oraz przedstawia te jej zalety, które odpowiadają na potrzeby klienta. Co to jest akwizycja i jaki jest jej cel? Celem akwizycji jest sprzedaż produktu lub usługi. Akwizycja dotyczy relacji z potencjalnymi nabywcami, jak i klientami dotychczasowymi. Jest to najskuteczniejsza, ale też najdroższa forma promowania danego produktu lub usługi.

Akwizycja – dodatkowe znaczenie

Akwizycja ma również inne znaczenie i może być rozumiana jako fuzja, podział lub aport części aktywów. Wówczas jest to proces, który polega na przejęciu majątku innych firm lub organizacji. Jako jedna z form rozwoju pozwala na przejęcie kontroli nad podmiotami słabszymi ekonomicznie w celu rozbudowy firmy. Zazwyczaj odbywa się to poprzez nabycie jej akcji lub udziałów.