Home > Słownik > Brief

Brief

Co to jest brief?

To szczegółowy dokument, który zawiera wszystkie istotne informacje dotyczące firmy oraz jej oczekiwań w stosunku do powstającej dla niego kampanii reklamowej, czy strategii marketingowej.

Brief – struktura i zawartość

Brief może mieć formę pytań i odpowiedzi, ankiety, szczegółowego opisu lub inną. Kluczowym jego elementem jest przedstawienie jasnych informacji co do grupy odbiorców firmy oraz mocnych stron i zalet, na których warto oprzeć reklamę. To również informacje, których firma nie chciałaby komunikować w ramach kampanii lub się na nich nie skupiać.

Brief to kluczowy zestaw informacji, na którym opierają się wszystkie działania reklamowe. Jest również istotnym elementem, za którego sprawą możliwe jest poznanie firmy, zrozumienie jej produktów i misji. Dzięki tego typu dokumentowi działania promocyjne, czy reklamowe odbywają się sprawniej, precyzyjniej i w sposób bardziej skoncentrowany. Im więcej informacji o firmie i jej produktach zawartych jest w briefie, tym dokładniejsza i celniejsza będzie kampania reklamowa. Brief zawiera również opis dotychczasowych działań marketingowych, zarys konkurencji, planowany zasięg działań reklamowych, budżet oraz czas przeznaczony na realizację kampanii.