Home > Słownik > CLV

CLV

Co to jest CLV?

CLV (customer life time value) to pomiar wartości klienta, który oznacza całkowitą kwotę, jaką klient ma wydać w ciągu całego okresu współpracy z daną firmą na oferowane przez nią produkty lub usługi. Innymi słowy, jest to pomiar wartości klienta, który w praktyce oznacza wyliczenie przychodu uzyskanego na każdej osobie korzystającej z oferty danej marki.

Kiedy przydaje się CLV w marketingu?

CLV to bardzo ważny wskaźnik, który pomaga w podejmowaniu decyzji, np. ile pieniędzy zainwestować w pozyskiwanie nowych kupujących i utrzymanie lojalnych konsumentów. Dodatkowo wyliczanie CLV wykorzystywane jest do predykcji wartości, jaką uzyska biznes, dzięki utrzymywaniu odpowiednich relacji z różnymi grupami klientów.

Jak obliczyć CLV?

Zastanawiasz się, jak obliczyć CLV? Najprostszy sposób to pomnożenie rocznego przychodu z klienta przez średnią liczbę lat, przez którą będzie kupował w danej firmie i odjęcie od tego początkowych kosztów jego pozyskania.

Jak liczyć CLV? Prosty wzór

CLV = roczny przychód z klienta x średnia liczba lat, przez które będzie kupował w danej firmie – początkowe koszty pozyskania klienta.