Home > Słownik > Data Center (DC)

Data Center (DC)

Co to jest data center?

Data Center (DC) inaczej centrum danych to miejsce, w którym zgromadzone są komputery mające za zadanie zbieranie i przetwarzanie danych. Google ma zlokalizowane Data Center w wielu miejscach na świecie. Wyniki wyszukiwania z różnych DC mogą się od siebie różnic. Wynika to z kwestii technicznych – przesyłanie danych między serwerami następuje z opóźnieniem czasowym. Kiedy na serwerze A dane są zaktualizowane, na serwerze B aktualizacja może nastąpić za kilkanaście godzin. Włączając wyszukiwarkę Google użytkownik zostaje połączony z najbliżej usytuowanym, dostępnym data center.

Więcej informacji na stronie Google: https://www.google.com/about/datacenters/

google data center
Źródło: https://www.google.com/about/datacenters/data-security/