Home > Słownik > Duplicate content

Duplicate content

Co to jest duplicate content?

Duplicate content (powielanie lub duplikacja treści) to zjawisko powielania treści, które może mieć miejsce w obrębie jednej lub kilku domen. Dochodzi do niego w sytuacji, gdy dana treść w niezmienionej formie opublikowana zostaje na więcej niż jednym adresie URL.

Czym może skutkować duplikowanie treści?

Duplikacja treści ma wpływ na ranking danej strony w wyszukiwarce. Kiedy roboty Google napotykają te same fragmenty tekstu, niekiedy nie są w stanie określić, która wersja jest oryginałem, a która kopią. Każde tego typu zdarzenie powinno być rozpatrywane indywidualnie. Kiedy zjawisko powtarza się notorycznie, może dojść do przyznania kary ze strony Google oraz obniżenie pozycji wyszukiwania, a także usunięcie danej witryny z indeksu.

Duplicate content – rodzaje

Duplicate content może mieć miejsce w ramach tej samej witryny. Problem powielenia treści w obrębie jednego adresu URL może wynikać m.in. z:

  • braku zastosowania odpowiednich przekierowań 301,
  • powielenia treści w opisach produktów i kategorii,
  • wdrażaniu różnych wersji językowych.

Duplicate content może występować także w przypadku różnych witryn. Dzieje się tak, gdy ta sama treść pojawia się w kilku osobnych domenach. Przyczyną powielania treści w tym przypadku może być np. jej skopiowanie z danego źródła. Przykładem mogą być np. opisy produktów lub usług kopiowane bezpośrednio ze strony producenta. Dzieje się tak również w przypadku treści, przy których autorzy nie podali tekstów źródłowych.

duplicate content
Przykład duplikacji treści (skopiowanych ze strony Samsung.com) dla produktu Samsung Galaxy S5 w wyszukiwarce Google.