Home > Słownik > Geotagging

Geotagging

Co to jest geotagowanie?

Geotagging to funkcja bardzo przydatna fotografom, podróżnikom i wszystkim osobom, dla których ważne są współrzędne geograficzne publikowanych materiałów. Pozwala ona oznaczyć współrzędne na podstawie danych z GPS.

Komu się przydaje Geotagowanie?

Geotagging jest bardzo przydatną opcją, ponieważ w momencie zrobienia zdjęcia, automatycznie dodaje on wszystkie istotne współrzędne geograficzne, a więc długość i szerokość. Poza tym najczęściej podany jest także czas wykonania zdjęcia. Jest to więc świetna opcja dla podróżników, czy fotografów, którzy robią każdego dnia mnóstwo zdjęć, a później dopiero opisują je na blogu w social media.

Jak włączyć Geotagging?

Geotagging łączy dane na temat aktualnego miejsca pobytu z materiałem, który robisz (foto lub wideo). Użytkownicy, którzy chcą skorzystać z geotagowania zdjęć w swoim smartfonie, muszą mieć jednak włączoną opcję udostępniania lokalizacji.