Home > Słownik > Ghostwritting

Ghostwritting

Co to jest ghostwriting?

Definicja ghostwritingu jest dość płynna, ponieważ nie ma jej konkretnego określenia w polskim prawie. Mówi się, że jest to czynność, która polega na stworzeniu dzieła dla zamawiającego, które następnie w obiegu publicznym będzie rozpowszechniane nie pod nazwiskiem rzeczywistego twórcy, a osoby, która je zamówiła. Może być więc tak, że jedna osoba napisze książkę na zamówienie innej i to właśnie zamawiający będzie podpisany jako autor.

Ghostwriting – jakie utwory obejmuje?

Ghostwriting może obejmować różne dzieła – od książek fabularnych przez teksty piosenek, scenariusze, aż po treści na bloga. Bardzo często ghostwriterzy piszą za wynagrodzeniem treść autobiografii znanych osób, a także są odpowiedzialni za przemówienia wielkich polityków.

Kim jest ghostwriter?

Ghostwriter to osoba, która wyręcza zamawiającego w pracy twórczej nad dowolnym dziełem, np. książką, wierszem, e-bookiem, czy tekstem. Osoba taka jednak tylko tworzy treść. Z kolei redakcja i korekta to zadania, które mogą zostać przekazane innemu podwykonawcy.