Home > Słownik > LTV

LTV

LTV pozwala na realizację strategii zrównoważonego rozwoju marki (m.in. umożliwia skalowanie sprzedaży, określenie wartości inwestycji w pozyskanie nowych Klientów i utrzymanie tych istniejących).

LTV – co to jest?

LTV, czyli Customer Lifetime Value to wskaźnik ukazujący ogólną wartość danego klienta dla firmy, z której usług korzysta. Ukazuje on na podstawie dokonanych zakupów przez danego użytkownika, ich częstotliwości oraz średnich wielkości dokonanych konwersji zakupowych, ile konkretna firma jest w stanie zarobić na obsłudze konkretnego klienta. Podczas określania takiego wskaźnika bierze się pod uwagę sumę wszystkich transakcji dokonanych przez daną osobę lub podmiot w odniesieniu do kosztów poniesionych w ramach jego pozyskania.

Wskaźnik LTV w marketingu – jak go obliczyć i wykorzystać?

Na podstawie analizy poziomu LTV możliwe jest zbadanie, którzy klienci i użytkownicy dokonujący zakupów lub korzystający z usług są dla danej witryny kluczowi. Wskazuje ona również, jacy konsumenci przynoszą największe zyski w porównaniu z kosztem ich pozyskania i środków przeznaczonych na reklamę.

Jak obliczyć LTV?

Aby obliczyć szacowaną wartość LTV, można posłużyć się jednym ze wzorów:

LTV = przychód od Klienta w okresie współpracy/wskaźnik rezygnacji

Powyższy przykład uwzględnia wartość wszystkich transakcji, zawartych z Klientem od początku współpracy i wartość transakcji w momencie jego rezygnacji z niej.

LTV jest istotnym wskaźnikiem również podczas personalizowania ofert oraz dbania o długofalowe relacje z danymi użytkownikami, co może przełożyć się na dodatkowe zwiększenie zysków i poszerzenia zakresu usług, z których dany klient korzysta.

Źródła: https://www.shopify.com/blog/what-is-customer-lifetime-value