Home > Słownik > Rich media

Rich media

Czym są Rich media?

Rich media (media interaktywne) są środkami przekazu medialnego, które umożliwiają wzajemny proces komunikacji i różnorodnej aktywności. Pojęcie to jest bardzo szerokie i dotyczy zarówno dynamicznych kreacji HTML, reklam, jak i mini gier.

Rich media a ślepota banerowa

Rich media od pewnego czasu stanowią antidotum na „chorobę”, na jaką zapadała reklama displayowa – tzw. ślepota banerowa (ignorowanie przez użytkowników standardowych reklam displayowych, które były wyświetlane na stronach). Zjawisko ślepoty banerowej wynikało z niedostosowania treści reklam do potrzeb użytkownika i wykorzystywania zbyt nachalnych formatów reklamowych. Na popularność rich media wpłynął natomiast sam sposób odbioru reklamy, która angażuje użytkownika. Odbiorca zostaje wprowadzony w świat danej marki, produktu lub usługi, a interesujące i dobrze zaprojektowane treści mogą już same w sobie spełniać funkcję np. sprzedażową.

Jak efektywnie wykorzystać interaktywne media?

Rich media, tak jak każdy środek przekazu tego rodzaju, wymaga odpowiednio skonstruowanej strony docelowej. Pozwoli ona w pełni wykorzystać treści, jakie płyną z komunikatu reklamowego. Rich media musimy planować przy uwzględnieniu płci, wieku i zainteresowań odbiorcy oraz kontekstu, w jakim znajduje się przekaz reklamowy. Tworzone kreacje powinny być nieinwazyjne i wyróżniające się, aby zachęcić użytkownika do interakcji.