Home > Słownik > Test A/B

Test A/B

Co to jest test A/B?

Test A/B to metoda badawcza, która polega na równoczesnym pokazania minimum dwóch wersji stron internetowych, treści e-mail itd., różnym segmentom użytkowników.

Do czego służy test A/B?

Testy A/B pozwalają zweryfikować, które z rozwiązań wyróżnia się lepszym zainteresowaniem wśród użytkowników i które łatwiej do nich trafia, przekonując do wykonania pożądanego działania – wypełnienia ankiety, formularza rejestracyjnego, zakupu itd. Skuteczność konkretnej wersji zwykle daje możliwość wskazania współczynnika konwersji. Testy A/B to także metoda, która pozwala porównać strony różniące się jedną lub kilkoma cechami (treściami nagłówka, kolorystyką, kartami produktów). Należy jedynie pamiętać, że testowana jest tylko jedna zmienna, czyli m.in. kolor nagłówka lub strona, która traktowana jest jako całość. Technika ta dostarcza wiele danych niezbędnych m.in. do optymalnego wykorzystania budżetu marketingowego oraz do zaprojektowania strony internetowej, która posiadać będzie wysoki współczynnik konwersji.

Jak przeprowadzić test A/B?

Grupę badawczą należy podzielić na dwie równe części. Połowa odbiorców powinna otrzymać wersję A testowanego rozwiązania, a druga połowa – wersję B. W zależności od testowanego parametru można sprawdzić, w której wersji lepiej oddziałuje ona na użytkowników, wywołując pożądaną reakcję. Jeśli np. będzie to zapis na newsletter, dzięki policzeniu liczby zapisanych użytkowników w jednej i w drugiej wersji strony, otrzymasz odpowiedź.