Home > Słownik > Lead

Lead

Co to jest lead sprzedażowy?

Lead sprzedażowy (ang.sales lead) to tzw. szansa sprzedażowa, czyli użytkownik lub podmiot, który potencjalnie wyraża chęć oraz ma możliwość skorzystania z danej usługi lub zakupu. Leady sprzedażowe wpływają na zwiększenie skuteczności witryny, usprawnienie działań marketingowych i sprzedażowych, powiększenie grona klientów oraz redukcję kosztów związanych z reklamą.

Rodzaje leadów

W marketingu online można wyróżnić 3 podstawowe rodzaje leadów:
1. Lead zimny (ang. cold lead) – oznacza grupę odbiorców, którzy nie wykazują zainteresowania daną usługą lub produktem. Ta grupa klientów może jednak zmienić bierną postawę konsumencką na aktywną i zwrócić uwagę na ofertę. Z leadami zimnymi często wiąże się z tzw. lead nurturing. Polega on na rozbudzaniu w odbiorcy chęci dokonania transakcji zakupowej.
2. Lead ciepły (marketingowy) – określa klientów, którzy wykazują zainteresowanie ofertą, ale nie podejmują decyzji zakupowej.
3. Lead gorący (ang. hot lead) to lead sprzedażowy. Dotyczy konsumentów gotowych do sfinalizowania transakcji zakupowej.

Lead sprzedażowy zawiera głównie podstawowe dane użytkownika, czyli nazwę, imię i nazwisko, e-mail czy numer telefonu. Stanowi też źródło informacji o potrzebach, jakie wykazuje odbiorca, jego zainteresowaniach i innych kluczowych kwestiach istotnych z punktu widzenia tworzenia oferty oraz reklamy. Tak zdefiniowany konsument stanowi punkt wyjścia dla opracowywania kampanii reklamowych, jej form czy doboru właściwego języka zastosowanego w treściach.

Lead generation – jak pozyskać leady?

W działaniach marketingowych bardzo istotne jest generowanie leadów (ang. lead generation), czyli tworzenie list potencjalnych konsumentów oraz tzw. leadów sprzedażowych, skupiających dane użytkowników, którzy są gotowi do dokonania zakupu lub skorzystania z usługi. Dzięki takim działaniom możliwe staje się przejście z etapu zainteresowania do zakupu i tym samym osiągnięcie celu właściciela strony.

Co to jest lead magnet?

By zachęcić odbiorcę do pozostawiania np. danych kontaktowych, często stosuje się tzw. lead magnet. Lead magnet stanowi nagrodę dla użytkownika, który zechciał podzielić się np. adresem e-mail. W ramach gratyfikacji może otrzymać np. planer w formie PDF do ściągnięcia gratis.