Home > Blog > Afiliacja > Walidacja – co musisz o niej wiedzieć [PORADNIK]

Walidacja – co musisz o niej wiedzieć [PORADNIK]

Walidacja to pojęcie, które powinien znać każdy, kto interesuje się afiliacją i przede wszystkim chce zarabiać na swojej stronie.

Czym jest walidacja?

Bardzo często w komunikacji pomiędzy wydawcą a siecią afiliacyjną pada pojęcie „walidacja”. Zacznijmy od prostej definicji: walidacja to przeprowadzana przez reklamodawcę weryfikacja poprawności wygenerowanych akcji, tj. weryfikacja zebranych leadów lub dokonanych transakcji sprzedaży.

Walidacja jest niezbędnym elementem w kampaniach efektywnościowych, w których reklamodawca – zgodnie z nazwą – rozlicza się wyłącznie za określony wcześniej efekt, tj. za akcje, które spełniają założone kryteria.

Jak przebiega walidacja?

Za walidację odpowiada reklamodawca. Sieć afiliacyjna ma za zadanie sprawnie wprowadzić ją do systemu tak, aby wydawcy mogli otrzymać należne wynagrodzenie. Walidacja odbywa się najczęściej w cyklach miesięcznych: akcje wygenerowane w danym miesiącu podlegają walidacji w pierwszych tygodniach następnego miesiąca (czyli np. akcje dokonane w grudniu będą walidowane w pierwszych tygodniach stycznia).

W interesie sieci afiliacyjnej jest ustalenie z reklamodawcą możliwe jak najkrótszego czasu oczekiwania na raport walidacyjny, dla wielu wydawców jest to jeden z głównych czynników decydujących o wyborze tej, a nie innej sieci afiliacyjnej.

Przykład:

W kampanii „X” reklamodawca chce zebrać dane kontaktowe do osób zainteresowanych kredytem gotówkowym.

Rozliczenie w kampanii: płatność za każdą akcję, w której uda się dodzwonić do osoby, która pozostawiła kontakt w formularzu oraz potwierdzi swoje zainteresowanie produktem.

W praktyce wygląda to tak: użytkownik wypełnia formularz, w którym podaje dane:

Po uzupełnieniu powyższych informacji przez potencjalnie zainteresowanego, wydawca ma naliczoną prowizję za wygenerowanie akcji. Naliczenie prowizji nie jest jednak równoznaczne z otrzymaniem środków. Podane informacje reklamodawca weryfikuje poprzez rozmowę telefoniczną z wypełniającym.

Po takim zweryfikowaniu kontaktów reklamodawca wysyła do sieci afiliacyjnej raport walidacyjny – znajduje się w nim informacja, które leady są poprawne, potwierdziły zainteresowanie ofertą i zostały zaakceptowane.

Sieć afiliacyjna wprowadza wtedy raport do systemu, tak aby wydawcy widzieli już wyłącznie akcje, za które otrzymają wynagrodzenie. Warto wspomnieć, że wydawcy dostarczający jakościowe akcje często mogą liczyć na wyższe wynagrodzenie.

„Dlaczego ten lead został odrzucony?”

Bardzo ważnym elementem we współpracy pomiędzy siecią a wydawcami jest precyzyjne informowanie w opisie kampanii, czym jest poprawny lead – pozwala to uniknąć niepotrzebnych niedomówień.

Akcja może zostać zakwalifikowana jako błędna w sytuacji, gdy np.:

Dodajmy, że skala „trudności” w danej kampanii ma przełożenie na oferowane wynagrodzenie przez sieć afiliacyjną, przykładowo:

„Dlaczego walidacja w kampanii XYZ trwa akurat 2 miesiące – skąd taki termin?”

Bywają nietypowe kampanie, w których proces walidacyjny jest wydłużony np. do 2-3 miesięcy, to kampanie „wieloetapowe”.

Tak się dzieje np. w kampanii, w której produktem jest fundusz inwestycyjny. Reklamodawca uzna akcję za poprawną w momencie, gdy użytkownik spełni 2 warunki:

W praktyce może się okazać, że osoba nie zasiliła konta ustaloną kwotą minimalną od razu po rejestracji, ale zrobiła to kilka tygodni później. Tego typu rozliczenia nie są codziennością, jednak faktycznie występują. Dlatego tak ważne jest, aby być świadomym definicji akcji podlegającej rozliczeniu.

Przykład 1:

Walidacja przykład - wszystko o marketingu efektywnościowym

Wydawcy sieci NetSales mogli brać udział w kampanii NN, w której zarabiali 165 zł (CPA), gdy użytkownik:

Reklamodawca uwzględniał wszystkie spełniające warunki wpłaty bez względu na to, po jakim czasie od rejestracji zostały dokonane.

Przykład 2:

Walidacja przykład- wszystko o performance marketingu

Wydawcy sieci NetSales mogli brać udział w kampanii Platformy Funduszy. Reklamodawca płacił wydawcom, gdy użytkownik:

„Rety, moje statystyki wyglądają inaczej niż wczoraj!”

Następstwem wprowadzenia walidacji do systemu w sieci afiliacyjnej (przypominamy, że najczęściej odbywa się ona w cyklach miesięcznych) jest zmiana statystyk.

Sieci afiliacyjne w różny sposób komunikują wprowadzenie walidacji, najczęściej stosowane są poniższe rozwiązania:

Bardzo istotne jest, aby Wydawcy nie mając jasnego sygnału od sieci afiliacyjnej, nie próbowali się rozliczyć, tj. wystawiać rachunków czy faktur, za realizowane przez nich działania. W trakcie rozliczeń pośpiech jest zdecydowanie złym doradcą, błędnie wystawione rachunki/faktury generują dodatkową pracę dla wszystkich stron, co przekłada się na wydłużenie rozliczenia oraz późniejsze otrzymanie wynagrodzenia.

Walidacja w pigułce:

  1. Walidację leadów / akcji przeprowadza reklamodawca – to on decyduje, jak definiuje lead i akcję i waliduje.
  2. Walidacja najczęściej przeprowadzana jest w cyklach miesięcznych.
  3. Obowiązkiem sieci afiliacyjnej jest precyzyjne określenie walidacji w każdej kampanii (definicja poprawnej akcji).
Cube Group

Cube Group

Agencja digital

Tekst został przygotowany przez ekspertów z zespołu Cube Group, agencji digital, w której łączymy strategie digital marketingowe, SEM, SEO, social, content, performance, analitykę, kreację i technologię. Zespół Cube Group na co dzień pracuje dla takich marek jak m.in. mBank, Vectra, Credit Agricole, Innogy i więcej. Zgarniamy przy tym najważniejsze wyróżnienia branżowe (Effie, MIXX Awards, Golden Arrow, European Performance Marketing Awards, Performance Marketing Diamonds, Efekton Awards, Ekomersy i Aulery).